Our District

The Vision from Tāngata Whenua

The tāngata whenua base their vision on four main principles - Whakawhanaungatanga/Manaakitanga, Te Reo, Kotahitanga, Tino Rangatiratanga.

English Translation

E whā ngā mātāpono matua o te whakakitenga o te tāngata whenua:

Te Mātāpono tuatahi

Whakawhanaungatanga/Manaakitanga – ko te marae te kāinga matua, te whakatinanatanga o ō mātou tūpuna, e hono nei i te tāngata whenua ki ō mātou rohe. Tiakina, manaakitia.  Mā te hā o te mauri o te marae e hua mai ai te hauora ā ngākau, ā wairua, ā tinana hoki o te iwi.

He wāhi hira ngā marae hei whakahaere i te mātauranga Māori.  Ko te wāhi tēnei e manaakitia ai te manuhiri kahurangi, e whakawhāiti ai hoki ngā whānau mō ngā huihuinga nunui.  Ki te Māori, ko te marae ‘te tūranga o te iwi’.  He wāhi tino hira te marae, ā, he wāhi motuhake.  Ko te whenua, te reo, te whakawhanaungatanga me te marae hoki ngā hononga e puta ai ngā tohu o te Māoritanga, taha tikanga, taha ora, taha umanga.  Ka mutu, he whare tāonga ngā marae.

Te Mātāpono tuarua

Te Reo – Koia tēnei te reo o te tāngata whenua, te waka e puta ai ngā tikanga, e pūmautia ai te kawa.  Ko te reo Māori he reo whaimana o Aotearoa.  Ko te reo he taonga kāmehameha tuku iho nā ō tātou tūpuna, kia mātua poipoitia e te hapori, kia mātua whakatupuria, kia mātua whakarauoratia hoki.  Me akiaki anō ngā whakatupuranga kei te heke mai kia anga nui mai ki te hāpai i ēnei mahi. 

Te Mātāpono tuatoru

Kotahitanga – Mā te kotahitanga e tū pakari ai te tāngata whenua me ngā hapori.  Mā te mahi ngātahi ka whai kia puawai te hītōria ā rohe, te whanaketanga o ngā tikanga ā iwi, te hauora me te mātauranga o te rohe.

Te Mātāpono tuawhā

Tino Rangatiratanga – ko te whakamahi i te tino rangatiratanga me te mana whakahaere i roto i ngā take katoa e pā ana ki te iwi.

 • Me whai kia whakamanatia te tū a te tāngata whenua, kia whaihua hoki hei kaitiaki i roto i te rohe, kia pā atu hoki tēnei ki te oranga taiao me te oranga whānui o te hapori;
 • Kia mauritau te hapori ki te kōrero i te reo Māori, i te reo Pākehā hoki – e tautoko ana i te huatau he hapori reorua te tāone o Ōtaki;
 • E ora ana ngā puna wai katoa hei mahinga kai, ki tā te tangata whenua i pai ai hei oranga;
 • Kia whaihua te mahi tahi a te rūnanga o te tāngata whenua, ki hea atu, ki hea atu e tika ana, ki ngā umanga me ngā hapori; 
 • Kia kite e pakari ana te noho a ngā whānau me ngā hapū, ā, ka whaihua te mahi tahi, ki hea atu, ki hea atu e tika ana, ki ngā umanga me ngā hapori;
 • I roto i ngā tau e toru meake nei, kia nui ake te kanohi Māori i roto i ngā rōpū kāwanatanga ā rohe;
 • Kia rauhī, kia angitū ngā pūmanawa ā auaha, ā toi o te tāngata whenua;
 • Kia hou ai te rongo ki te ao whānui he wāhi tūhauora te rohe nei, taha kai, taha tikanga ā iwi, taha āhua noho, taha tāpoi;
 • E whai ana kia poipoitia ngā rautaki whakawhanake umanga a te tāngata whenua;
 • Kia māhorahora te whātoro atu a te hapori ki ngā ratonga hauora;
 • Kia tautokotia te rangatahi, kia eke ai ki te taumata tiketike o ō rātou wawata;
 • E mōhiotia ana e ngā tangata ngā ingoa taketake mō te whenua, ngā wāhi nui o te hītōria, ngā waahi tapu, ā, me whaimana ngā ingoa taketake nei;
 • Kia mātua kitea ko te tāngata whenua hei māngai i roto i ngā whanaketanga ā rohe, taha tāonga, taha wai, te kounga me te āhua hoki o ngā nōhanga;
 • Kia pakari, kia whaihua te mahi takitoru i waenganui i te tāngata whenua, te Kaunihera o Kāpiti me te Kaunihera o te rohe whānui o Te Whanganui a Tara;
 • Kia whai wāhi nui te tāngata whenua ki ngā take raraunga e pā ana ki te hunga manene;
 • Kia āwhinatia te tāngata whenua e te Kaunihera ki te whakawhanake i ngā mahere whakahaere ā iwi;
 • Kia aro nui mai, kia mōhio mārika mai te tāngata ki ngā tūhonotanga ā wairua, ā hinengaro, o te tāngata whenua ki tōna whenua, ōna waahi tapu me ngā taonga o roto o tōna taiao; 
 • E whakamaiohatia ana e te rohe te ture me te tikanga.

Contact us

Kāpiti Coast District Council
175 Rimu Road
Private Bag 60601
Paraparaumu 5254

04 296 4700 
0800 486 486
Fax: 04 296 4830 
kapiti.council@kapiticoast.govt.nz

Opening hours:

8am to 5pm - Monday to Friday

More on hours and service centres