Our District

Toiora te Moana

Beach Clean Up, March 2, 2016, Observations by staff of He Iti Nā Mōtai Whare Kōhungahunga, Ōtaki.

Tuia te muka here tangata, kia ita, kia mau! Koinā te āhua o te whakaaro kōtahi kia haere atu i runga i te reo karanga o Tūroa Kōhanga Reo ki te manaaki i tā tātou koroua a Tangaroa, i ngā kuia  a Hinemoana me Hine Tuākirikiri.

He harakoa, he ihiihi te taki i te karakia ki ngā  atua Māori kia tauwhirotia kātoatia mātou i roto i ngā mahi, haumie, hui e taieki e!

I reira tātou e waiata ana, e kōrero ana mō ngā āhuatanga o te para ka tau atu ki a Tangaroa me Hinemoana me ngā pāngā ki a rātou tamariki. Ko te kōrero atu koe Blaize “me tiaki nā te mea ka mate ngā ika”. Whakahīhī katoa ana ngā pouako te rongo atu i tō koutou kaha ki te whakapūaki i ō whakaaro, i ō mohio- tanga i te wā o te patapātai o Whaea Te Atawhai. Ko Te Ahumairangi, ko Painia i kitea kua tau ngā akoranga o ngā atua Māori kei roto i a kōrua! Kei runga noa atu!

Tiakina ngā awa me ngā moana kia ora tonu au mō ngā tau e heke mai ana

te moana